Holnap jár le a határidő

Az adózónak az építményadóról, telekadóról és a magánszemély kommunális adójáról az adókötelezettség keletkezését, illetve változását követő 15 napon belül kell adatbejelentést teljesítenie.

2022. január 15.  napjáig kell az adózóknak bejelentést tenniük kommunális-, építmény- és telekadó kapcsán a 2021-ben, vagy esetlegesen korábbi adóévekben bekövetkezett, adókötelezettséget érintő változásokról.

Lényeges, hogy kommunális adónak az építmény- és telekadónak az az alanya, aki az év első napján az ingatlan/építmény/telek tulajdonosa/vagyonértékű jog jogosítottja. Nekik a 2021-ben bekövetkezett, adókötelezettséget érintő változásokat 2022. január 15. napjáig kell az illetékes önkormányzatnak bejelenteniük, ha volt olyan változás, ami ezt indokolja.

Ilyen adókötelezettséget érintő változás lehet például ingatlan/telek/épület szerzése, eladása, apportálása, épület használatba vétele vagy éppen az épület lebontása, székhely/telephely létesítése. Az adókötelezettséget az adóhatóság öt évre visszamenőlegesen ellenőrzi, ezért 2017. évtől szükséges vizsgálni az adózónak, hogy adatbejelentési kötelezettségének teljes körűen eleget tett-e a tulajdonában lévő adótárgy(ak) után. 

Az önkormányzat illetékességi területén a gazdálkodó szervezet (ide értve az egyéni vállalkozót is), ha székhelyet/telephelyet létesített és egyben tulajdonosa/vagyoni értékű jog jogosítottja az ingatlannak, építményadó fizetésre kötelezett. Amennyiben a székhely/telephely nem a gazdálkodó szervezet tulajdona, úgy a székhelyként/telephelyként igénybe vett ingatlan tulajdonosa/haszonélvezője köteles az adó megfizetésére.

Az egyesület és az alapítvány tekintetében a szervezetet építmény és telekadó mentesség abban az adóévben illeti meg az adóalanyt, amelyet megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. Az építmény- és telekadóban a mentesség – az ott felsorolt adóalanyok számára – csak az alapító okiratban, alapszabályban meghatározott alaptevékenység kifejtésére szolgáló épület és telek után jár. A feltételek meglétéről az adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak. A nyilatkozatot minden évben szükséges benyújtani a kedvezmény igénybevételéhez, az adómentesség nem jár automatikusan a kedvezmény.

Az önkormányzati adóhatóság az adatbejelentés alapján határozatban állapítja meg a fizetendő adó összegét (vagy éppen törlését), újabb adatbejelentést nem szükséges mindaddig benyújtani, amíg az adózót vagy az adótárgyat érintő körülményben változás nem következik be. Az adót két egyenlő részletben, március 15-éig és szeptember 15-éig kell megfizetni.

Érdemes tehát átgondolni, hogy milyen változások történtek a tavalyi, illetőleg a korábbi években az ingatlanok, telkek, illetve építmények tulajdonjogi és egyéb viszonyait illetően, mert a változások az adókötelezettségre is hatással lehetnek.

További részletes tájékoztató olvasható: itt és itt

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal

Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

Adóügyi Iroda