Fővárosi Közgyűlés – Októbertől igényelhető az évi 48 ezer forintos rezsitámogatás


Októbertől igényelhetik a rászorulók az évi 48 ezer forintos fővárosi lakásrezsi-támogatást – döntött a Fővárosi Közgyűlés szerdai rendkívüli ülésén.

    A testület egyhangúlag támogatta a fővárosi lakásrezsi-támogatásról szóló rendelet módosítását, amellyel jelentősen kibővítik a támogatásra való jogosultságot, duplájára emelik a leginkább rászoruló budapesti háztartások számára hozzáférhető támogatás összegét, valamint lehetővé teszik a vezetékes gáz- és a villamosenergia díjának támogatását is.
    Az új rendszerben a havi 4 ezer, évi 48 ezer forintos támogatást a rászoruló háztartások, valamint azok a nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő budapestiek kaphatják, akik öregségi nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülnek, ellátásuk havi összege azonban alacsonyabb, mint a létminimum körül meghatározott havi 100 ezer forintos küszöbérték. Az ezt meghaladó, de havi 170 ezer forintnál alacsonyabb összegű ellátásban részesülő budapestiek havi 2 ezer forint – évi 24 ezer forint – támogatásban részesülhetnek.
    A távhőszolgáltatási, valamint a víz-, csatorna és szemétszállítási díjtámogatás mellett gázszolgáltatási és villamosenergia-szolgáltatási díjtámogatást is biztosítanak, havi 2000-2000 forint összegben.
    A havi 4000 forint támogatásra jogosult háztartások így a továbbiakban kettő – általuk választott – díjtámogatásban részesülhetnének, egyenként havi 2000 forint összegben.
    Kovács Péter (Fidesz-KDNP) XVI. kerületi polgármester a javaslat vitájában arról beszélt, hogy az extra plussz bevételeknek ne csupán 5, hanem 10 százalékát fordítsák rezsitámogatásra, így havi 6000 ezer forintra nőhetne a juttatás.
    Wintermantel Zsolt szerint a támogatások folyósításában közreműködő Hálózat Alapítvány nem működik hatékonyan, képtelen a feladata ellátásra.
    Az előbbiek miatt a Fidesz-KDNP módosító javaslatot is benyújtott, de azt a testület nem támogatta.
    Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes elmondta, a jövő évben várhatóan 1,2 milliárd forintba került a rezsitámogatás, amely körülbelül 150 ezer háztartást érint.
    Karácsony Gergely főpolgármester azt hangsúlyozta: minden kerület együttműködésére számítanak, hogy a támogatás eljusson a rászorultakhoz.
    A Fővárosi Közgyűlés – 17 igen szavazattal, 8 tartózkodás mellett – döntött arról is, hogy a Technológiai és Ipari Minisztérium által megszabott augusztus 31-i határidőig nem kezdeményezi a fővárosi önkormányzat tulajdonában álló víziközmű-vagyon ingyenes átadását a magyar állam részére.
    Ezt azzal indokolták, hogy az ingyenes átadás „ellentételezéseként” az állam csak a 2022. évi likviditás megőrzéséhez szükséges működési hiány tőkeemeléssel való biztosítását vállalja, márpedig arra a Fővárosi Vízművek Zrt.-nek 2022-ben nincs szüksége. Továbbá az integrációs program jelenlegi feltételei nem biztosítják a budapestiek biztonságos ivóvízellátásának közép- és hosszú távú fenntartását.
    Ahhoz, hogy a főváros a tulajdonában álló, a folyamatban lévő vagyonértékelés eddigi eredményei alapján nagyságrendileg 400 milliárd forint víziközmű-vagyont ingyenesen átadja a magyar állam részére, megfelelő garanciákat szükséges kapni az infrastruktúra karbantartására, az amortizáció pótlására annak érdekében, hogy elkerülhető legyen az infrastruktúra állapotának romlása, amely elengedhetetlen a fővárosiak biztonságos ivóvízzel való ellátásához – olvasható az elfogadott javaslatban.
    A testület határozott arról is, hogy nyilvános pályázatot írnak ki a Felnőtt Autista Szabadidős és Kulturális Központ létrehozására.
    Az autizmussal élő emberek számára megfelelő körülményeket biztosító szabadidős- és kulturális foglalkozásoknak teret adó központ létrehozásának igénye a közösségi költségvetés keretében fogalmazódott meg, és mint nyertes ötlet, a megvalósításához 250 millió forintot biztosít a fővárosi költségvetés.
    A képviselők jóváhagyták, hogy 1 milliárd 18 millió forinttért eladják a Semmelweis Egyetemnek a IX. kerületi Knézits utcai ingatlant, amely idősotthonként funkcionált.
    Kovács Péter (Fidesz-KDNP) XVI. kerületi polgármester módosító indítványában azt kezdeményezte, hogy mivel az ingatlan eladásával férőhelyek szűnnek meg, a főváros adja át az értékesítésből befolyó pénzt a kerületében 3,5 milliárd forintért – kormányzati támogatással – felépíteni tervezett idősotthon létrehozásához. A képviselők nem támogatták a módosító javaslatot.
    A testület döntött arról is, hogy a XI. kerületi Szent Imre Kórház mögött található terület Sósfürdő tér lesz. A VIII. kerületben a Diószegi Sámuel utca és Orczy út találkozásával közrezárt terület Benyovszky Móric, a XVIII. század világhírű magyar utazója, hajósa, katonája és földrajzi leírója nevét veszi fel.